อ่านก่อนที่จะสมัครสอบ TU STAR


เป็นที่ทราบกันชัดเจนแล้วว่าในการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีการรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบสอบตรงช่องท่างใหม่เพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือระบบ TU STARTU STAR คืออะไร การสอบเพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อผ่านระบบสอบตรง ขยายความให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นการเปิดน้องๆ สมัครสอบในรายวิชาต่างๆ ทั้งสิ้น 8 วิชา ซึ่งน้องๆ ต้องเลือกสอบในวิชาที่คณะนั้นๆ กำหนด เช่น คณะรัฐศาสตร์ ใช้ 2 วิชา คือ รหัส STAR 02 กับ 303

ซึ่งน้องๆ สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่มีการเปิดสอบ โดยเฉพาะวิชา STAR 02 จะมีให้เลือกสอบทุกครั้งที่มีการจัดสอบ ส่วนวิชาความถนัดทางด้านรัฐศาสตร์ ในปี 60 นี้ จะเปิดให้สอบเพียงแค่ครั้งเดียว คือครั้งที่ 4 สอบวันที่ 9 ตุลาคม 2559 นี้ (รับสมัคร 12-18 กันยายน 2559)


สอบได้ทั้งหมด 4 ครั้ง รับสมัครวันไหน สอบวันไหน ที่ไหน
ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยครับส่วนระบบสอบตรงในระบบปกติ (คณะจัดสอบเอง) ยังคงมีการจัดสอบเหมือนเดิม
หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของจำนวนนักศึกษา


ส่วนข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมน้องๆดูได้จาก
เพจทางการ  https://facebook.com/TUSTAR.Thammasat/
เว็บไซต์ทางการ  http://www.tustar.tu.ac.th/
ชำแหละรายละเอียดเว็บเด็กดี http://www.dek-d.com/admission/40764/