เข้าสู่ห้องเรียน


คอร์สสอบตรงปี 61 รับชมบทเรียนผ่านระบบห้องเรียนใหม่
ดาวน์โหลด App :  สำหรับ android และ ios
ต้องการดูออนไลน์ผ่านหน้าเว็บ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ห้องเรียน

วิธีเข้าระบบห้องเรียนครั้งแรก
ขั้นตอนที่ 1 ป้อน Gmail ส่วนตัวของผู้เรียน (ถ้าไม่มีติดต่อผู้สอน) แล้วคลิก ทำต่อ


ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มเครื่องหมาย + เลือก "เข้าร่วมชั้นเรียน"


ขั้นตอนที่ 3 ใส่รหัสผ่าน 6 หลักที่ได้รับจากลีโอติวเตอร์


จากนั้นจะปรากฏเมนูต่างๆ ในหน้าชั้นเรียน


กดเลือกชมบทเรียนได้ทันที

สนับสนุนโดย Classroom, Google Inc.


ตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งทางไปรณีย์
เมื่อน้องๆ ได้รับหนังสือและเอกสารที่จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบดูความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบด้วย

1. หนังสือเรียน "The Politics" admission61
2. เอกสารอื่น ได้แก่
    - หลักการเขียนเรียงความและแบบฝึดหัดเรียงความ
    - ตัวอย่างแนวข้อสอบ 1 ชุด อีก 5 ชุดดาวน์โหลดในห้องเรียน
    - ตัวอย่างข้อสอบจริง 1 ชุด อีกหลายชุดอยู่ในห้องเรียน
    - มีสรุปข่าวและเอกสารอื่นๆ ที่จะแจกให้ในห้องเรียนเป็นระยะ
3. รหัสผ่านการเข้าห้องเรียน *แจกให้ทาง inbox FB ทันทีที่สมัคร (หนังสือจะส่งตามไปทางไปษณีย์)


ห้องเรียนใหม่มีอะไร
   บทเรียนออนไลน์ความคมชัดระบบ HD และสามารถเลือกชมย้อนหลังได้
   - อินโฟกราฟฟิกชัดเจน สวยงาม ง่ายต่อการทำความเข้าใจไม่ต้องง้อกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิม
   - ไฟล์เอกสารที่สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมในห้องเรียนมากมาย
   - นักเรียนสามารถเข้ามาทำการบ้านส่งครูและครูตรวจการบ้านนักเรียนได้ผ่านระบบนี้
   - สามารถทักทายสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้
   - นักเรียนที่มี password เท่านั้นที่เข้าชมบทเรียนได้
.............................................................................................................
ระเบียบการรับสมัครคณะประกาศ ดูที่ www.reg.tu.ac.th
ต้องการสมัครเรียนกับลีโอติวเตอร์ คลิก
ขั้นตอนการล็อกอินเพื่อรับชมบทเรียน(ระบบเก่า) คลิกที่นี่
ล็อกอินแล้วรับชมบทเรียนไม่ได้ ติดต่อลีโอติวเตอร์
โทร. 082-2808062 หรือ facebook และ line
.............................................................................................................